Online transactie-autenticatie

Online transactie-authenticatie


Hoe kan een gebruiker online veilig transacties uitvoeren, gezien de beperkingen van de beschikbare apparatuur zowel qua functionaliteit als beveiliging?  Transactie-authenticatie

is te vergelijken met een online equivalent van een handtekening zetten. Het gaat verder dan authenticatie van de gebruiker: het gaat om de authenticatie van wilsuitingen van deze gebruiker.


Dit speelt bijvoorbeeld bij internetbankieren, maar uiteindelijk bij vrijwel alle security-gevoelige transacties van mensen op internet.


Project members

Erik Poll (RU), 0.1 fte Eric Verheul (RU/NvB), 0.1 fte Joeri de Ruiter (RU), 1 fte Fabian van den Broek (RU/Min BZK), 0.1 fte (in 2013-2014)


Additional information

Contact (project leader): Erik Poll Funded by SURFnet, Nederlandse Vereniging van Banken, NWO, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Timeframe: 2011 – eind 2014

Budget: NWO AiO-positie Joeri de Ruiter, contract research voor banken (2012-2013)