Past projects

Acties tegen botnets door SURFnet en bij SURFnet aangesloten instellingen


Strafrechtelijke en privacy/dataprotectie-aspecten


Botnets vormen een grote uitdaging. De bestrijding van botnets moet naast de vervolging van daders ook het botnet zelf aanpakken. Mogelijk moeten (potentële) slachtofers worden gewaarschuwd dat hun gegevens gecompromiteerd zijn doordat de botnetoperators beschikken over vertrouwelijke informate. SURFnet is één van de private partjen die een faciliterende rol inneemt bij het bestrijden van botnets. De vraag is welke juridische ruimte er bestaat voor een private

actor als SURFnet om botnets te bestrijden en informate verkregen uit een botnet te gebruiken, bijvoorbeeld om gebruikers te waarschuwen. In dit project worden de strafrechtelijke en de privacyrechtelijke aspecten

in kaart gebracht.


Additional information

Project members/project leaders: Bert-Jaap Koops (TiU), Ronald Leenes (TiU)

Funded by SURFnet

Timeframe: February 2013 – May 2013

Budget: €800

ENDORSE – Legal technical framework for privacy-preserving data management


Privacy and data protection are of concern to many stakeholders, including the data subjects (end-users), the consumer rights organisations and human rights advocates.


End-users require assurances that their personal data is being fairly and correctly collected and managed for

purposes for which they, ideally, have given explicit consent and is done so in a transparent manner.

Organisations collecting personal data need to ensure that the data management practices employed are

in compliance with legal requirements and not subject to misuse by its employees. These data protection

requirements introduce an overhead (both financial and operational). For european SMEs, the need to ensure

compliance can lead to a disproportionate cost when compared to core activities, inhibiting growth and

opportunities in competitive global markets.


The Endorse project aimed at developing an open source toolset which allows organisations to ensure that

their personal data management policies are compliant with the appropriate legislation.


Project members

Simone van der Hof (UL) Bibi van den Berg (UL) Sandra Olislaegers (TILT)


Additional information

Contact (project leader): Ronald Leenes     

Timeframe: 1 September 2010 – 1 September 2013 (terminated early)

Budget: €485.000


i-Overheid – Burgers in beeld


De WRR concludeerde in haar rapport iOverheid dat

de overheid steeds meer persoonsgegevens aan elkaar

knoopt voor de uitvoering en de handhaving van beleid. Dit heeft mogelijk ongewenste consequenties voor de

privacy van burgers, doordat persoonsgegevens onvoldoende beveiligd worden, de Wbp wordt geschonden, of doordat persoonsgegevens hergebruikt worden in een context waarvoor ze niet zijn bedoeld of verzameld.


Het iOverheid, Burger in beeld onderzoek brengt aan de hand van negen praktijkgevallen de spanningen in

kaart tussen privacy van burgers en beleidsdoelstellingen, -uitvoering en handhaving en stelt een aantal oplossingsrichtingen voor om deze spanningen op te lossen of anderszins te adresseren.


Project members

Arnold Roosendaal (TNO), 0.019 fte

Tom Bakker (TNO), 0.036 fte

Colette Cuipers (TNO), 0.04 fte

Sandra Olislaegers (TiU) 0.024 fte


Additional information

Contact (project leader): Anne Fleur van Veenstra (TNO, 0.042 fte)

Supervision: Gabriela Bodea (TNO), Bart Jacobs (RU), Ronald Leenes (TiU)

Funded by the Ministery of the Interior and Kingdom Relations

Timeframe: July 2012 – October 2012

Budget: €47.100

Privacy in de schoolomgeving Adviesopdracht voor fase 1


This project aims to enhance the awareness of privacy-related issues for school leaders in primary and secondary education by demonstrating what might happen in one or two scenario’s. Phase 1 consisted of surveying the problems at hand.


Project member

Rieks Joosten (TNO), 70 uur


Additional information

Funded by Kennisnet

Timeframe: 1 June 2012 – 1 September 2012

Budget: €3700

Quickscan Anoniem Melden via het Internet


De onafhankelijke Stichting M. exploiteert sinds 2003 de meldlijn ‘Meld Misdaad Anoniem’, waar mensen per

telefoon anoniem informatie kunnen geven over misdrijven.


De “Quickscan Haalbaarheid Anoniem Melden via het Internet” geeft antwoord op de vraag of het technisch,

juridisch en organisatorisch ook mogelijk is om de anonimiteit van melders te garanderen bij meldingen via

internet. Daarnaast is onderzocht wat de mogelijke vooren nadelen van melden via internet zijn voor de hoeveelheid en kwaliteit van de meldingen. Ook is in

normatieve zin gekeken naar de rol die deze meldingen spelen in de strafvordering en in het maatschappelijk

verkeer.


Project members

Wouter Lueks (RU), 11 days

Bert-Jaap Koops (TILT), 3 days

Jaap-Henk Hoepman (RU), 4 days


Additional information

Contact (project leader): Jaap-Henk Hoepman

Funded by WODC

Timeframe: 1 December 2013 – 1 April 2014

Budget: €24.900

Study IAS-2


Advisory work in mult-partner study to support the implementaton of a pan-European framework on electronicidentfcaton and trust services for electronic transactons in the internal EU market.


Additional information

Project leader: Jacques Bus

Funded by the European Commission – DG CNECT

Timeframe: 1 February 2013- 1 November 2013

Budget: €3500

Trust diensten voor de Nederlandse markt


Short feasibility study on trust services of interest to KPN. After a working meeting with report from the side

of the PI.lab, the project has been suspended.


Project member

Jaap-Henk Hoepman

Additional information

Contact (project leader): Ronald Leenes

Funded by KPN

Timeframe: October 2012 – June 2013

VIRTUOSO – Designing the next-generation integration platform for open source information management


Virtuoso aims to provide the security authorites with an advanced integrated toolkit, developed around an “open” architecture to exploit open source informaton for decision support. Providing at each step actonable, rated, validated informaton, compliant with legal and ethical issues. The VIRTUOSO toolkit will be the associaton of several components that can be grouped into two classes: infrastructural components and functonal components.


The functonal components consttute the core of the VIRTUOSO toolkit and include all the data processing components involved in fnding, selectng, and acquiring informaton from public sources and analyzing it to provide relevant informaton. The infrastructural components will be developed to ensure the interactvity and the collaboraton between the functonal components.


Project members

Colette Cuijpers (TiU)

Bert-Jaap Koops (TiU)

Maurice Schellekens (TiU)

Anton Vedder (TiU)

Leo van der Wees (TiU)

Wessel Kraaij (TNO)

Gabriela Bodea (TNO)


Additional information

Project leader overall: Géraud Canet (CEA)

Contact (project leaders legal package): Gabriela Bodea, Colette Cuipers

Timeframe: 1 May 2010 – 1 May 2013