RESPECT4U

Het RESPECT4U privacyraamwerk ondersteunt organisaties bij de verantwoorde omgang met persoonsgegevens. Toepassing van het raamwerk vergroot het vertrouwen van de personen wiens gegevens verwerkt worden, in motieven en handelswijzen van de organisatie, het zorgt voor een duidelijker beeld over rollen en verantwoordelijkheden, en het creert transparantie. Daarnaast helpt een goede inschatting van privacyrisico's om de juiste maatregelen te treffen en daarmee te voorkomen dat datalekken ontstaan of rechten geschonden worden.


Het rapport RESPECT4U licht de beginselen van het raamwerk toe.

RESPECT4U is a privacy framework that offers support to organisations in a responsible processing of personal data. Application of the framework improves trust of clients in how an organisation copes with the privacy of its clients. It enhances a clear vision on roles and responsiblities within an organisation, and it promotes accountability and transparency principles. A proper assessment of privacy risks helps implementing appropriate organisational and technical measures. This in turn prevents data breaches and infringement on data subject rights.   


The report RESPECT4U introduces the basic principles of the framework.